Skip to main content

Congretrix

Sonka mini-bakkerij op zonne-energie

Oprichting van 20 lokale bakkerijen, elk in eigendom van en uitgebaat door lokale vrouwelijke ondernemers.  In elke bakkerij zullen tussen de 13 en 18 werknemers tewerk gesteld worden. De producten zullen 5-10% goedkoper zijn dan gewoonlijk, vanwege de vermeden transportkosten. 25% van de opbrengst van deze bakkerijen zal in een reservefonds worden geplaatst om elders nieuwe bakkerijen op te richten.

Land

Zimbabwe

Partners

Thema
Voedsel en landbouw
Totaal projectbudget
€ 689.194
Subsidiebedrag
€ 194.068
Jaar van subsidie
2019
Status van het project
Voltooid
Terug naar projecten