Skip to main content

Good Neighbors International (GNI)

Ontwikkeling van een waardeketen in de zuivelsector

Verbeteren van de inkomens van arme gezinnen door het verhogen van de zuivelproductie, het verbeteren van het verkoopsysteem en het faciliteren van hun toegang tot financiering.

Land

Nepal

Partners

Good Neighbors International
https://www.gninepal.org

Phikchukhola Agriculture Cooperative Pvt. Ltd

Thema
Voedsel en landbouw
Totaal projectbudget
€ 393,880
Subsidiebedrag
€ 157,552
Jaar van subsidie
2019
Status van het project
Voltooid
Terug naar projecten