Skip to main content

Belvas

From cocoa bean to cocoa mass: the first vertical integration for an Ivorian cooperative

Installation of a small factory processing cocoa beans into cocoa mass. As a result, the Ecookim cooperative will capture a greater share of the value chain of the chocolate production.

Country

Ivory Coast

Theme
Food and agriculture
Total project budget
€ 1.050.000
Amount grant
€ 200.000
Year grant
2019
Project status
Ongoing
Back to overview

Belvas

De la fève de cacao à la masse de cacao : la première intégration verticale pour une coopérative ivoirienne

Installation d’une petite usine de transformation des fèves de cacao en masse de cacao. Ainsi, la coopérative Ecookim prendra une plus grande part de la chaîne de valeur de la production de chocolat.

Pays

Côte d’Ivoire

Thème
Alimentation et agriculture
Budget total du projet
€ 451.200
Montant de la subvention
€ 200.000
Année de la subvention
2019
État du projet
En cours
Retour aux projets

Belvas

Van cacaoboon tot cacaomassa: de eerste verticale integratie voor een Ivoriaanse coöperatieve

Elektrische motorfietsen met oplaadbare batterijen inzetten als drijvende kracht voor een zuiver ecosysteem dat de lokale economie voortstuwt, de luchtvervuiling vermindert en de verspreiding van elektriciteit in heel Benin bevordert.

Land

Ivoorkust

Thema
Voedsel en landbouw
Totaal projectbudget
€ 451.200
Subsidiebedrag
€ 200.000
Jaar van subsidie
2019
Status van het project
Lopend

Document

Terug naar projecten