Skip to main content

Acht ondernemingsprojecten in ontwikkelingslanden krijgen BPF steun

Het steunprogramma Business Partnership Facility van de Belgische Ontwikkelingssamenwerking (DGD) en de Koning Boudewijnstichting selecteerde opnieuw acht ondernemingsprojecten in ontwikkelingslanden die bijdragen tot de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen. In totaal is in deze selectieronde bijna 1,25 miljoen euro aan steun toegekend.

Sinds het voorjaar van 2019 is het programma al aan een vijfde selectieronde toe. Het onafhankelijke selectiecomité koos nu acht projecten uit die een niet-terugbetaalbare grant ontvangen. Een ervan ligt in Ecuador, de andere zeven in Afrika: twee in Tanzania, en telkens één in Oeganda, Rwanda, Ghana, Kenia en Niger. Samen met de voorgaande selecties loopt het aantal ondersteunde ondernemingsprojecten daarmee op tot 36, en het totaalbedrag aan verdeelde steun tot bijna 5,8 miljoen euro.

Met het steunprogramma Business Partnership Facility ‘Enterprises for SDGs’ worden innovatieve ondernemingsprojecten in 52 landen gesteund die inzetten op minstens één van de Duurzame Ontwikkelingsdoelen (Sustainable Development Goals of SDGs), de 17 doelstellingen van de Verenigde Naties die tegen 2030 extreme armoede willen bannen en onze wereld duurzamer maken. Bij de selectie wordt sterk gelet op de jobcreatie en verbetering van de positie van vrouwen, (milderen van) de ecologische impact en uiteraard ook de duurzame economische haalbaarheid en mogelijkheden tot groei of verspreiding van het businessmodel. Een samenwerking van verschillende partners wordt sterk aangeraden.

Geselecteerde projecten

De volledige lijst van de geselecteerde projecten is hier terug te vinden. Enkele zijn erop gericht lokale producenten een groter deel van de waardeketen rond landbouwproducten in handen te geven, bijvoorbeeld door de productie van gedroogde mango of de verwerking en verpakking van honing. Een ander project in de landbouwsector maakt betere, organische meststoffen. Daarnaast zijn er enkele projecten die werken aan betere levensomstandigheden, met bijvoorbeeld een verbeterde medische zorg voor gezinnen met lage inkomens door hen toegang te geven tot hun gegevens, scholing voor kansarme kinderen, een betalingssysteem waardoor zonnepanelen op het eigen huis haalbaar worden, of een betere toegang tot betaalbaar veilig water. In Ecuador gaat het om een vervolgondersteuning voor een onderneming die isolatiemateriaal maakt van rijststro.

Verdubbeling van eigen inbreng

De toenmalige vicepremier en minister van Financiën en Ontwikkelingssamenwerking maakte voor 2019-2024 in totaal 12 miljoen euro vrij en sloot een overeenkomst met de Koning Boudewijnstichting voor het beheer van de Business Partnership Facility. KBS lanceerde daarvoor eind 2018 de projectoproep ‘Enterprises for SDGs’. De steun kan tussen 50.000 en 200.000 euro bedragen, maar beloopt maximaal een verdubbeling van de eigen financiële inbreng van de partners in hun project. De doelstelling van de financiering is om samen de risicovolle periode te overbruggen en op termijn te komen tot een commercieel leefbare onderneming.

Inmiddels is de zesde oproep opengesteld, waarvoor partnerschappen hun dossier kunnen indienen tot 7 september 2021.