Skip to main content

Business Partnership Facility

De Business Partnership Facility (BPF) geeft financiële steun aan bedrijven die bijdragen aan de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen (SDG’s) in ontwikkelingslanden.

Het Business Partnership Facility (BPF) wordt geïnitieerd en gefinancierd door het  Belgische Directoraat-Generaal voor Ontwikkelingssamenwerking (DGD) om de betrokkenheid van de privésector bij het behalen van de SDG’s in ontwikkelingslanden te stimuleren.

Het operationele beheer van het BPF is toevertrouwd aan de Koning Boudewijnstichting.

Het BPF steunde levensvatbare, ondernemende bedrijfsinitiatieven met een sterke sociale/milieu-impact in 23 landen.

De laatste oproep voor projecten is gesloten. Sinds de eerste projectoproep in 2019 hebben 64 projecten een subsidie (matching fund) ontvangen voor een totaalbedrag van 10.658.850 euro.

Zoals bij de start voorzien, vond een externe eindevaluatie van het BPF plaats. Het veldwerk voor deze evaluatie werd uitgevoerd door lokale consultants, gecoördineerd door Techforce, Akvo en Diligent Consulting.

Tot 2026 zal de Koning Boudewijnstichting de gefinancierde projecten begeleiden om een grotere economische soliditeit en sociale impact te bereiken.

Reglement

Wie kan een aanvraag indienen?

Elke aanvrager maakt bij voorkeur deel uit van een partnerschap dat actoren uit de particuliere sector, het maatschappelijk middenveld, de academische wereld en/of de publieke sector samenbrengt. Het partnerschap moet minimaal één bedrijf omvatten. Het voorgestelde project moet deel uitmaken van de ‘core business’ van ten minste één van de betrokken bedrijfspartners.

Subsidiebedrag

De projecten worden geselecteerd door een onafhankelijke jury en krijgen een niet-terugvorderbare financiering van 50.000 tot 200.000 euro. De subsidie kan maximaal 50% van de totale investering bedragen.

In totaal is er een budget van 12 miljoen euro beschikbaar voor projectsteun voor het beheren van de oproepen gedurende 5 jaar (2019-2023). Voor elke selectieronde is er 1 miljoen euro beschikbaar voor projectfinanciering.

Voorwaarden

De door het BPF gefinancierde projecten moeten hun sociale impact en economische haalbaarheid aantonen:

Sociale impact, die bijdraagt aan de SGD’s. Bijvoorbeeld:

 • Creëren en behouden van waardig werk,
 • Verbeteren van het gemiddelde inkomen voor families met een laag inkomensniveau,
 • Toegankelijkheid van betaalbare goederen en diensten,
 • Inclusie en economische ontwikkeling van vrouwen en jongeren,
 • Positieve impact op het milieu door zuiniger om te gaan met natuurlijke bronnen, schadelijke uitstoot te verminderen en/of de biodiversiteit te bewaren,

Economische haalbaarheid

De aanvragers moeten duidelijk aantonen dat het om projecten/initiatieven gaat die:

 • in staat zijn om zelfvoorzienend te worden,
 • schaalbaar zijn,
 • reproduceerbaar zijn.

De laatste 2 selectierondes staan open voor projecten in verschillende sectoren. Er kunnen enkel projecten ingediend worden rond drie thema’s:

 • Klimaat, milieu en biodiversiteit
 • Gender en vrouwelijk ondernemerschap
 • Waardig werk en sociale bescherming

Geografisch bereik

De partners kunnen Belgische, Europese of internationale rechtspersonen zijn.

De projecten moeten plaatsvinden in één van de volgende landen:

Algerije, Benin, Burkina Faso, Burundi, DR Congo, Egypte, Ethiopië, Ghana, Guinee, Ivoorkust, Kameroen, Kenia, Madagaskar, Malawi, Mali, Morocco, Mozambique, Niger, Nigeria, Palestina, Rwanda, Senegal, Tanzania, Tunesië, Uganda, Zambia en Zuid-Afrika.

Adviserende ondersteuning

Naast de subsidie kan de BPF ook advies verlenen. De begunstigden kunnen daarvoor een beroep doen op consultants in de twee volgende specifieke domeinen:

 • Resultaatgericht beheer
 • Opwaardering (opschaling) van de activiteiten

Per implementatiejaar kunnen maximaal 7 dagen consultancy diensten worden verleend. De BPF financiert de honoraria van de consultants, terwijl alle operationele kosten (transport, accommodatie, voedsel, enz.) door de begunstigden worden gedragen.

De consultancy diensten kunnen worden geïntegreerd in het projectvoorstel, maar kunnen ook worden aangevraagd wanneer het project al loopt, in functie van de behoeften die zich tijdens de uitvoering voordoen.

Aanvraag indienen

De Business Partnership Facility is nu gesloten.

Vraag & Antwoord

Vragen over de BPF? Consulteer onze uitgebreide Vraag-en-Antwoord pagina.

Vraag-en-Antwoord