Skip to main content

De Business Partnership Facility is nu gesloten.

De selectie vindt plaats in 4 verschillende fasen

De volledige selectieprocedure duurt 3 maanden. Aan het einde van de procedure ontvangen alle kandidaten een bericht waarin zij worden geïnformeerd of zij al dan niet werden geselecteerd.

1. Ontvankelijkheid

In deze fase wordt aan de hand van de volgende criteria bepaald of de aanvragen in aanmerking komen:

 • Naleving van de termijn voor het indienen van aanvragen.
 • Indiening van een volledig dossier, met alle gevraagde bijlagen.
 • De aanvrager is in partnerschap met ten minste één for-profit partner. De aanwezigheid van een non-profit partner in het partnerschap wordt positief beoordeeld.
 • Respect voor het geografisch bereik van de BPF.
 • Het gevraagde budget ligt tussen 50.000 en 200.000 euro.
 • Het matching fund, bijgedragen door de for-profit partner(s), is bevestigd en is gelijk aan het gevraagde bedrag of hoger.
Reglement

2. Preselectie

DGD en de KBS beoordelen de ontvankelijke projecten op basis van de selectiecriteria:

Projectbeheer

 • Efficiëntie
 • Ervaring en capaciteit van de begunstigde om het project uit te voeren

Economische levensvatbaarheid

 • Capaciteit om zelfbedruipend te kunnen worden
 • Additionaliteit (toegevoegde waarde van de subsidie)
 • Innovatie
 • Impact op de sector of op de markt
 • Reproduceerbaarheid en schaalbaarheid

Sociale en milieu-impact

 • Impact op de SDG’s (met indicatoren voor opvolging)
 • Synergie en complementariteit met andere actoren
 • Thema:
  • Klimaat, milieu en biodiversiteit
  • Gender en vrouwelijk ondernemerschap
  • Waardig werk en sociale bescherming

3. ESG screening

Alle for-profit partners die betrokken zijn in de voorgeselecteerde projecten worden gescreend volgens de ESG-normen (Environmental – Social – Governance). Een externe partner zal contact opnemen met de bedrijven voor aanvullende informatie.

4. Definitieve selectie

Een onafhankelijke selectiecomité is verantwoordelijk voor de definitieve selectie, rekening houdend met de selectiecriteria, de resultaten van de ESG-screening en het beschikbare budget.

Vragen over de BPF? Consulteer onze uitgebreide Vraag-en-Antwoord pagina.

Vraag-en-Antwoord