Skip to main content

Privacybeleid van de Business Partnership Facility

De Business Partnership Facility wordt beheerd door de Koning Boudewijnstichting. Vanzelfsprekend respecteert de Stichting de privacywetgeving ter zake. Wat dit concreet wilt zeggen, vindt u hieronder terug.

Hoe verzamelen we persoonlijke gegevens?

We verzamelen enkel persoonlijke gegevens die u zelf aan ons meedeelt, of die derden aan ons meedelen in het kader van een door hen aangevraagde dienst.

Welke persoonlijke gegevens verwerken we?

We verzamelen enkel persoonlijke gegevens die nodig zijn voor het uitvoeren van een door u (of door derden) aangevraagde dienst. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • E-mailadres
 • Telefoon nummer
 • Internetbrowser en apparaat type

Wanneer en waarom verwerken we persoonlijke gegevens?

We verzamelen en verwerken uw gegevens voor het uitvoeren van de gevraagde diensten. We verwerken deze gegevens enkel in bepaalde gevallen:

 • indien u hier expliciet de toestemming voor gaf;
 • of, indien de verwerking nodig is om een door u gevraagde dienst te leveren (bv. uw adres om een publicatie op te sturen);
 • of, om de website te verbeteren en ons aanbod af te stemmen op jouw voorkeuren.

Hoe behandelen we persoonlijke gegevens?

 • Gegevens van minderjarige personen en gevoelige persoonlijke gegevens worden altijd confidentieel behandeld en nooit openbaar gemaakt.
 • Uw gegevens worden enkel gebruikt in functie van de door u gevraagde dienst.
 • We geven uw contactgegevens nooit door aan derden voor commerciële doeleinden.
 • Wij delen uw persoonsgegevens met dienstverleners van de KBS voor zover als nodig voor de uitvoering van de dienstverlening.
 • Wij verkopen geen persoonsgegevens aan derde partijen noch geven wij die door aan derden zonder uw toestemming.

Hoe lang bewaren we persoonsgegevens?

We verbinden ons ertoe uw gegevens niet langer te bewaren dan noodzakelijk voor onze dienstverlening binnen het doel waarvoor we deze hebben verzameld.

Beveiligen van persoonsgegevens

We nemen de bescherming van uw gegevens ernstig en nemen passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Indien u het idee hebt dat uw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op.

Cookiebeleid

We gebruiken cookies om uw surfervaring gemakkelijker en aangenamer te maken en om de inhoud van onze website beter af te stemmen op uw behoeften en voorkeuren. Alle info over ons cookie beleid vindt u hier.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U hebt het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast hebt u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door ons, en hebt u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. U kan ons daartoe altijd contacteren.

We willen u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de Belgische Privacycommissie: Gegevensbeschermingsautoriteit, Drukpersstraat 35, 1000 Brussel, Tel +32 (0)2 274 48 00, Fax +32 (0)2 274 48 35, email: contact@apd-gba.be