Skip to main content

De achtste BPF-oproep werd niet gelanceerd zoals gepland

Chanzi Tanzania

De 8e BPF oproep werd niet gelanceerd zoals gepland. Op verzoek de het DGD, die de faciliteit financiert, wordt de oproep opgeschort om bepaalde modaliteiten te herzien. Een besluit over het al dan niet opnieuw lanceren van de oproep zal in oktober 2022 worden meegedeeld.

Kandidatuur indienen