Skip to main content

Bleaglee

Uitbreiding van het SaaS-model voor afvalbeheer: Inzameling, Verwerking en Vermarkting

Door het gebruik van gespecialiseerde software en drones wordt slecht afgevoerd afval gelokaliseerd om te verzamelen. Zo worden overstromingen en oppervlaktevervuiling voorkomen. In samenwerking met afvalinzamelaars en milieugroepen creëert Bleaglee duurzame banen. De verwerkte producten worden verkocht, en elk onverkoopbaar deel wordt op de juiste manier verwijderd, waardoor zowel milieuproblemen als werkgelegenheid worden aangepakt.

Land

Cameroen

Partners

Thema
Recyclage, technolgie
Totaal projectbudget
€ 393.852
Subsidiebedrag
€ 196.926
Jaar van subsidie
2023
Status van het project
Lopend
Terug naar projecten