Skip to main content

Iriba Water Group

Tap & Drink: Veilig drinkwater en het scheppen van werkgelegenheid

De toegang tot schoon en veilig drinkwater voor de bevolking met een laag inkomen verbeteren door de installatie van 40 milieuvriendelijke waterautomaten in arme stedelijke gemeenschappen in Rwanda. Hierdoor zullen 16.000 mensen met een laag inkomen betrouwbare en betaalbare toegang hebben tot veilig drinkwater met herbruikbare waterflessen en -bekers. De waterautomaten zullen worden beheerd door jongeren en vrouwen via een franchisemodel, waardoor er 40 nieuwe waardige banen voor hen worden gecreëerd.

Land

Rwanda

Partners

Ladder Rwanda

Thema
Water en hygiëne
Totaal projectbudget
€ 220.153
Subsidiebedrag
€ 108.000
Jaar van subsidie
2020
Status van het project
Lopend
Terug naar projecten