Skip to main content

Turaco Valley Foods

Versterking van waardeketen in vluchtelingenopvanggebieden

De waardeketen van maïs versterken en de bestaansmiddelen van kleine boeren in het Rwamwanja vluchtelingennederzetting verhogen.

Land

Oeganda

Partners

Turaco Valley Foods https://turacovalley.com/

Cohere Charity   https://www.wearecohere.org/

Thema
Voedsel en landbouw
Totaal projectbudget
€ 142.876
Subsidiebedrag
€ 63.118
Jaar van subsidie
2023
Status van het project
Lopend
Terug naar projecten