Skip to main content

Een tussentijdse evaluatie van BPF is nuttig om verbeteringen te kunnen doorvoeren voor de komende projectoproepen.

Zoals voorzien bij de opstart, vindt dit jaar een tussentijdse evaluatie van BPF plaats. We beogen hiermee verbeteringen te kunnen doorvoeren.

Het veldonderzoek voor deze evaluatie zal uitgevoerd worden door lokale consultants, gecoördineerd door Geert Phlix (ACE Europe) en Pol De Greve (I&S Consulting).

De conclusies en aanbevelingen zullen gedeeld worden in de zomer 2021.