Skip to main content

Zesde BPF projectoproep nu afgesloten

De zesde BPF projectoproep werd afgesloten. We hebben 219 aanvragen ontvangen.

Alle kandidaten worden uiterlijk half oktober 2021 ingelicht over het resultaat van de preselectie. De definitieve selectie wordt in december 2021 bekendgemaakt.