Skip to main content

Solid

Expansion of a social weaving workshop for tribal women

Solid is able to expand its social weaving workshop for underprivileged  women in India. A workshop that aims to make beautiful high-quality & tailor-made fashion and deco products for an international market. Products with a fair price, empowering the women that produce them, through an honest income. Because if you empower women, you empower a whole community!

Country

India

Theme
Textile
Total project budget
€ 362,632
Amount grant
€ 183,376
Year grant
2019
Project status
Ongoing
Back to overview

Solid

Expansion d’un atelier social de tissage pour les femmes tribales

Solid est en mesure d’agrandir son atelier de tissage social pour les femmes défavorisées en Inde. Un atelier qui vise à fabriquer de beaux produits de mode et de déco de haute qualité et sur mesure pour un marché international. Des produits à un prix équitable, autonomisation des femmes qui les produisent, grâce à un revenu honnête. Parce que si vous donnez du pouvoir aux femmes, vous donnez du pouvoir à toute une communauté !

Pays

Inde

Thème
Textile
Budget total du projet
€ 362,632
Montant de la subvention
€ 183,376
Année de la subvention
2019
État du projet
En cours
Retour aux projets

Solid

Uitbreiding van een sociaal weefatelier voor inheemse vrouwen

Solid kan haar sociale weefatelier voor kansarme vrouwen in India uitbreiden. Een atelier dat zich richt op het maken van mooie hoogwaardige & op maat gemaakte mode- en decoproducten voor een internationale markt. Producten met een eerlijke prijs, die de vrouwen die ze produceren empoweren door middel van een eerlijk inkomen. Want als je vrouwen empowert, machtig je een hele gemeenschap!

Land

India

Thema
Textiel
Totaal projectbudget
€ 362,632
Subsidiebedrag
€ 183,376
Jaar van subsidie
2019
Status van het project
Lopend
Terug naar projecten