Skip to main content

Congretrix

Sonka Micro-Solar-Bakery

Establishment of 20 local bakeries, each owned and run by a local female entrepreneur and employing between 13 and 18 people. The products will be 5-10% cheaper than usual, due to avoided transportation costs. 25% of the revenue from these bakeries will be placed in a reserve fund in order to create new bakeries elsewhere.

Country

Zimbabwe

Partners

Theme
Food and agriculture
Total project budget
€ 689.194
Amount grant
€ 194.068
Year grant
2019
Project status
Finished
Back to overview

Congretrix

Sonka micro-boulangerie à l’énergie solaire

Création de 20 boulangeries locales, chacune appartenant à et gérée par une femme entrepreneur locale, et employant entre 13 et 18 personnes. Les produits seront 5 à 10 % moins chers que d’habitude, grâce aux frais de transport évités. 25 % des recettes de ces boulangeries seront placées dans un fonds de réserve afin de créer de nouvelles boulangeries ailleurs.

Pays

Zimbabwe

Partenaires

Thème
Alimentation et agriculture
Budget total du projet
€ 689.194
Montant de la subvention
€ 194.068
Année de la subvention
2019
État du projet
Terminé
Retour aux projets

Congretrix

Sonka mini-bakkerij op zonne-energie

Oprichting van 20 lokale bakkerijen, elk in eigendom van en uitgebaat door lokale vrouwelijke ondernemers.  In elke bakkerij zullen tussen de 13 en 18 werknemers tewerk gesteld worden. De producten zullen 5-10% goedkoper zijn dan gewoonlijk, vanwege de vermeden transportkosten. 25% van de opbrengst van deze bakkerijen zal in een reservefonds worden geplaatst om elders nieuwe bakkerijen op te richten.

Land

Zimbabwe

Partners

Thema
Voedsel en landbouw
Totaal projectbudget
€ 689.194
Subsidiebedrag
€ 194.068
Jaar van subsidie
2019
Status van het project
Voltooid
Terug naar projecten