Skip to main content

Good Neighbors International (GNI)

Dairy value chain development

Improve the incomes of poor families by increasing the milk production, enhancing the marketing system and facilitating their access to finance.

Country

Nepal

Partners

Good Neighbors International
http://www.gninepal.org

Phikchukhola Agriculture Cooperative Pvt. Ltd.

Theme
Food and agriculture
Total project budget
€ 393,880
Amount grant
€ 157,552
Year grant
2019
Project status
Finished
Back to overview

Good Neighbors International (GNI)

Développement de la chaîne de valeur du secteur laitier

Améliorer les revenus des familles pauvres en augmentant la production de lait, en améliorant le système de commercialisation et en facilitant leur accès au financement.

Pays

Népal

Partenaires

Good Neighbors International
https://www.gninepal.org

Phikchukhola Agriculture Cooperative Pvt. Ltd.

Thème
Alimentation et agriculture
Budget total du projet
€ 393,880
Montant de la subvention
€ 157,552
Année de la subvention
2019
État du projet
Terminé
Retour aux projets

Good Neighbors International (GNI)

Ontwikkeling van een waardeketen in de zuivelsector

Verbeteren van de inkomens van arme gezinnen door het verhogen van de zuivelproductie, het verbeteren van het verkoopsysteem en het faciliteren van hun toegang tot financiering.

Land

Nepal

Partners

Good Neighbors International
https://www.gninepal.org

Phikchukhola Agriculture Cooperative Pvt. Ltd

Thema
Voedsel en landbouw
Totaal projectbudget
€ 393,880
Subsidiebedrag
€ 157,552
Jaar van subsidie
2019
Status van het project
Voltooid
Terug naar projecten