Skip to main content

Business Partnership Facility: impact in ontwikkelingslanden door een cultuur van leren, innovatie en duurzaamheid te stimuleren

De Koning Boudewijnstichting kondigt de succesvolle externe evaluatie aan van het Business Partnership Facility (BPF) initiatief. BPF heeft een cruciale rol gespeeld bij het stimuleren van de ontwikkeling van micro-ondernemingen, kleine en middelgrote ondernemingen (MSME’s) in ontwikkelingslanden, en het bevorderen van de betrokkenheid van de privésector bij het behalen van de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen (SDG’s). BPF verstrekt niet-terugbetaalbare matching subsidies tussen €50.000 en €200.000 en is al meer dan 5 jaar actief.  

Het project werd geïnitieerd en gefinancierd door het Directoraat-Generaal voor Ontwikkelingssamenwerking en Humanitaire Hulp (DGD) van het Belgische Ministerie van Buitenlandse Zaken. Het operationele beheer van het BPF is toevertrouwd aan de Koning Boudewijnstichting. 

Sinds de oprichting in 2019 zijn in totaal negen rondes van projectoproepen gelanceerd, en hebben 64 projecten een steun gekregen voor een totaalbedrag van 10.658.850 euro. Verschillende projecten zijn bezocht en geëvalueerd voor het evaluatieverslag. De evaluatie bevestigt opnieuw dat de BPF-ervaring niet alleen een bron van financiering is, maar ook een katalysator voor leren, innovatie en duurzaamheid. De evaluatie benadrukt ook de positieve impact van Belgische overheidsfondsen bij het stimuleren van de doelstellingen van de projecten en de missie van BPF.  Die missie is in overeenstemming met de strategische doelstellingen van de Koning Boudewijnstichting, om de maatschappelijke impact en milieu-impact op zowel internationaal als nationaal niveau te vergroten. 

Belangrijkste resultaten en statistieken van BPF: 

  • Toegang en empathie: 100% van de respondenten in het onderzoek onder de begunstigden zou BPF aanbevelen aan anderen, vanwege de eenvoudige subsidieprocedure en het begrip voor de uitdagingen waarmee bedrijven in Afrika worden geconfronteerd. 
  • Jobcreatie en fatsoenlijk werkbeleid: De BPF-subsidie speelde een cruciale rol bij het creëren van nieuwe banen en het implementeren van fatsoenlijk werkbeleid onder de onderzochte projecten. 
  • Financiële hefboomwerking: Een meerderheid van de begunstigden gebruikte de BPF-subsidie als hefboom om aanvullende financiering aan te trekken, wat de financiële levensvatbaarheid en aantrekkingskracht van het project aantoonde. 
  • Gendergelijkheid: BPF had een positieve invloed op de ontwikkeling van gendergelijkheidsbeleid, wat resulteerde in een grotere vertegenwoordiging van vrouwen in de beroepsbevolking en economische empowerment. 
  • Samenwerkingen en partnerschappen: BPF-projecten stimuleerden talloze samenwerkingsverbanden en partnerschappen, zowel zuid-zuid als noord-zuid, tussen profit en non-profit organisaties. 
  • Beter inkomen voor begunstigden: In 20% van de projecten werd  een aantoonbaar eter inkomen voor de begunstigden aangetoond, wat bijdroeg aan economische verbetering. 

En wat nu? 

DGD werkt verder aan de uitvoering van hun strategie voor de ondersteuning van de privésector in partnerlanden, waarbij het lessen trekt uit het BPF als proefproject. De KBS zal de projecten de komende drie jaar blijven volgen en begeleiden naar een grotere economische robuustheid en sociale impact. 

Download het volledige rapport (In het Engels)