Skip to main content

De resultaten van de tussentijdse evaluatie van het BPF zijn positief en bemoedigend om op de gekozen weg door te gaan.

Zoals bij de oprichting was gepland, heeft er een externe tussentijdse evaluatie van het BPF plaatsgevonden. Het veldwerk voor deze evaluatie werd uitgevoerd door lokale consultants, gecoördineerd door Geert Phlix (ACE Europe) en Pol De Greve (I&S Consulting).

De evaluatie is gebaseerd op concrete elementen van 5 projecten, aangevuld met gegevens die zijn verzameld op het niveau van de BPF-portefeuille (door middel van interviews en documentstudie), een transversale beoordeling (deskstudie) van 16 goedgekeurde projecten en e-enquêtes onder (1) stakeholders van geselecteerde project en (2) voorgeselecteerde projecten die uiteindelijk niet door de onafhankelijke jury werden weerhouden.

De conclusie van de evaluatie luidde dat BPF een werkbaar en relevant model is om de verwezenlijking van de SDG’s in landen in het zuiden te ondersteunen. BPF is een succesvol model dat beantwoordt aan een duidelijke behoefte en interesse van de particuliere sector in de betrokken landen, zoals blijkt uit het succes van het aantal aanvragen van lokale bedrijven.

Aangezien de zesde oproep voor het indienen van projecten reeds is gelanceerd, zullen enkele wijzigingen die voortvloeien uit de externe evaluatie toegepast worden op de volgende selectieronde in het najaar van 2021.

Download het volledige rapport (In het Engels)